အဂုတိုက်နီရေ တိုက်ပွဲစွာ အားလုံး၏ သမိုင်းနန့် အနာဂတ်ကံတရား အလှည့်အပြောင်းတခုလုံးအတွက် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ကြောင်း အာရက္ခတပ်တော် တပ်မှူးချုပ် ပြောကြား

By Arakan Princess Media / 2024 April    10

အဂုတိုက်နီရေ တိုက်ပွဲစွာ အားလုံး၏ သမိုင်းနန့် အနာဂတ်ကံတရား အလှည့်အပြောင်းတခုလုံးအတွက် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ကြောင်း အာရက္ခတပ်တော် တပ်မှူးချုပ်၏  (၁၅) နှစ်မြောက် အာရက္ခတပ်တော်နိ အခမ်းအနားသို့  ပီးပို့လာရေ သဝဏ်လွှာမာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထား

ပါရေ။

“ငါရို့အဂုတိုက်နီရေ တိုက်ပွဲစွာ ငါရို့အားလုံး၏ သမိုင်းနန့် အနာဂတ်ကံတရား အလှည့်အပြောင်းတခုလုံးကို အဆုံးအဖြတ်ပီးဖို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တေ” လို့ တပ်မှူးချုပ်က ဆိုပါရေ။

အလားတူ ဒေတော်လှန်ရီးကို အပြတ်အသတ်အောင်ပွဲခံပြီးကေ အာရက္ခရို့ဇာတိမြီကို လုံးဝလွှတ်မြောက်အောင် လုပ်နိုင်ခမှ ရက္ခိုင်ရို့ဘဝတိ လုံခြုံပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခတိက လွှတ်မြောက်ပနာ မတရားမှုတိကို အဆုံးသတ်စီဖို့”လို့လည်း တပ်မှူးချုပ်က ဆိုထားပါရေ။

ယင်းအပြင် ကိုယ်အမျိုးသား ကံကြမ္မာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့ အနာဂတ်ကမ္ဘာ့သမိုင်းမာ အာရက္ခပြည်သားတိ ဂုဏ်သိက္ခာဟိဟိ လူမှန်နီရာမှန် ရှင်သန်နီ​ထိုင်နိုင်ကတ်ဖို့နန့် အချိန်အခါသင့် ဖြားသင့်လီသင့် အောင်ပွဲ မျှော်လင့်ချက်ရောင်နီသစ်တိနန်တတူ ကိစ္စလက်ကျန်တိကို အပြတ်ဖြတ် စာရင်းယှင်းကတ်မေ” လို့လည်း တပ်မှူးချုပ်၏ သဝဏ် လွှာမာ ဖော်ပြထားပါသိမ့်ရေ။

၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၀ ရက်နိက ရက္ခိုင်မျိုးချစ်လူငယ် ၂၆ ယောက်စွာ ကချင်ပြည်၊ လိုင်ဇာမာ “ရက္ခိုင့်တပ်မတော်” နာမည်နန့် အာရက္ခတပ်တော်ကို စတင်တည်ထောင်ခပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဧပြီ ၁၀ ရက်နိမာ “ရက္ခိုင့်တပ်တော်” နာမည် ပြောင်းလဲခပြီးကေ၊ အဂု ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၀ ရက်နိမာ တော့ “အာရက္ခတပ်တော်”နာမည်သို့ပြောင်းလဲထားစွာကိုတပ်တော်၏ ပြန်ကြားရီးစာမျက်နှာ AA Info Desk မာ တွိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/446725454419081

Leave a Reply

Your email address will not be published.