ဘူးသီးတောင်၊ ရွာမ(ရခိုင်)ရွာကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဝင်ရောက် မီးတိုက်

By Arakan Princess Media / 2024 April    3

ဘူသီးတောင်မြို့နယ်၊ ရွာမ (ရခိုင်)ရွာကို ဧပြီ ၁ ရက်နိ၊ ညည့် အချိန်မာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ရွာထဲသို့ဝင်ပြီးကေ နီအိမ်တိကို မီးတိုက်လားရေလို့ သိရပါရေ။

ယင်း ရွာမ (ရခိုင်)ရွာကို ဧပြီ ၁ ရက်နိ၊ ညည့် ၁၂ နာရီလောက်မာ  အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တိ ဝင်ရောက်မီးတိုက်လားစွာဖြစ်ပြီးကေ နီအိမ် ဆယ်ဆောင်ထက်မနည်း ပြာကျလားရေလို့ ရွာသားတိကပြောပါရေ။ 

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တိစွာ ရွာမ (ရခိုင်) ရွာသားတိ အားလုံး စစ်ဖီးယှောင်နီကတ်ချိန်မာ ယင်းပိုင် ဝင်ရောက်မီးတိုက်လားခကတ်စွာဖြစ်ပြီးကေ ရွာထဲက ပစ္စည်းတိကိုလည်း ခိုးယူလားကတ်တေလို့ဆိုပါရေ။

ယင်းအပြင် ယင်းနိ ညည့် ၁၁ နာရီလောက်မာလည်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တိစွာ ရွာမ (ရခိုင်) ရွာအရှိဖက် မီတာ (၅၀၀)လောက် အကွာကနီပနာ  သံခြီရွာဖက်သို့ RPG နန့် (၄) ကြိမ် ပစ်ခတ်ခသိမ့်ရေလို့လည်း ပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/442324414859185

Leave a Reply

Your email address will not be published.