ယခုအခါ ခေတ်သစ်စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာ စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းထက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းက ပိုမိုအန္တရာယ်များသည် ဟုပင်ဆိုနိုင်ပါသည်။

By Narinjara / 2024 March     3

အရပ်သူအရပ်သားများ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များသည် အကြမ်းဖက်မှု၊ မလုံခြုံမှု၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ခံရမှုများနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့်ဖြစ်လာသော အန္တရာယ်များစွာတို့ကို ပြင်းထန်စွာခံစားရသူများဖြစ်သည်။

https://www.facebook.com/watch/?v=367872196201955

Leave a Reply

Your email address will not be published.