ဘူးသီးတောင်၊ဖရုံချောင်းဘုန်းကြီး ကျောင်းဝင်းထဲဟိ စစ်ကောင်စီစခန်းမာ လူနီရပ်ရွာတိသို့ ပစ်ဖို့ချိန်ရွယ်ထားရေ စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးပစ်မှတ်တိ တွိရ

By Arakan Princess Media / 2024 February    29

ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဖရုံးချောင်းဘုန်းကြီး ကျော င်းဝင်းအတွင်းဟိစစ်ကောင်စီစခန်းကို ရက္ခိုင့်တပ်တော်က သိမ်း ပိုက်ခါ ယင်းစခန်ထဲမာ အရပ်သားပြည်သူရိုနီထိုင်ရာ ရပ်ရွာတိသို့ စိသားကိုက် ချိန်ရွယ်ထားရေ စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးပစ်မှတ်တိကို တွိရပါရေ။

အဆိုပါပစ်မှတ်တိထဲမာ  ဘုရားဒိုးတန်းရွာ(၁)၊ ဒိုးတန်းရွာ (၂) ၊ ကံ့ကော်မြိုင်ရွာ၊ ဖရုံချောင်းရွာ၊ ကျွဲဒက် ပြင်ရွာ၊ ဘကကနောက်ရွာ၊ စသကကနောက်ရွာနန့် ဖိုးခေါင်ချောင်းရွာသို့ အကွာအဝီးနန့် ဒီဂရီအတိုင်းအတာတိနန့် စိသားကိုက် ချိန်ထားစွာ တွိရပါရေ။

ကုန်ခရေ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇမ်ဘာ ၂၆ ရက်နိက မြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းကို ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တိုက်ခိုက် သိမ်း ပိုက် လိုက်တေခါလည်း ယင်းခရိုင်ရဲစခန်းအတွင်းမာ မြောက်ဦးမြို့ဟိ ရပ်ရွာတိသို့ စစ်ကောင်စီက အဂုပိုင် ချိန်ရွယ် ထားရေ ပစ်မှတ်ကို တွိဟိခရပါသိမ့်ရေ။

လက်ဟိ ရက္ခိုင်ပြည်မာ စစ်ရာဇဝတ်မှုတိကို မထီမဲ့မြင်ပြုပနာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လက်ရဲဇက်ရဲ ချိုးဖောက် ကျူးလွန်နီရေ စစ်ကောင်စီတပ်စွာ ပြည်သူလူထုတိနန့် ပြည်သူရို့နီထိုင်ရေ မြို့ရွာ အဓိက ပစ်မှတ်ထားပနာ လက် နက်ကြီးတိနန့် ရည်ရွယ်ချက်ဟိဟိ တလိတမင်ပစ် ခတ်သတ်ဖြတ်လိုဟိနီပါရေ။

ယင်းပိုင် စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်၊ ပစ်ခတ်၊ သတ်ဖြတ်ရာမာလည်း စနစ်တကျ ကြိုတင်ပလန်ချထားပနာ ၎င်းရို့ တပ်စခန်းတိကို စွန့်ခွာလားလို့ဖြစ်စီ၊ သိမ်းပိုက်ခံရလို့ဖြစ်စီ ၎င်းရို့စခန်းတိအထဲ က ယုတ်မာကောက်ကျစ်စွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရေလူထု ပစ်မှတ်သက်သီတိကို ရက်ပြတ် တွိနီကတ်ရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/423635870061373

Leave a Reply

Your email address will not be published.