ပေါက်တောမာ စစ်ကောင်စီ လက်နက်ကြီးနန့်ပစ်လို့မြို့ထဲမာ ပိတ်မိနီရေသက်ကြီးအမျိုးသမီးတယောက် သီဆုံး

By Arakan Princess Media / 2023 November    25

ဒေနိ (နိုဗမ်ဘာ ၂၅ရက်နိ) နိခင်း ၁ နာရီလောက်မာ စစ်ကောင်စီ၏ ရီတပ်သင်္ဘောကပစ်လိုက်တေ လက်နက်ကြီး ကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲလို့ ပေါက်တောမြို့ထဲ ပိတ်မိနီရေ မြို့ခံ  သက်ကြီးအမျိုးသမီးတယောက် သီဆုံးလားကြောင်း သတင်းရဟိပါရေ။

စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးကြောင့် သီဆုံးလားခရရေ သက်ကြီးအမျိုးသမီးစွာ ပေါက်တောမြို့၊ ဘဝမ်းအကွက် (၄) နီ အသက် ၇၀ အရွယ် ဒေါ် ဦးညွန့်စိန်ဖြစ်ပါရေ။

ဒေနိ နိခင်း ၁ နာရီလောက်က ပေါက်တောမြစ်မာရောက်နီရေ စစ်ကောင်စီ၏ ရီတပ်သင်္ဘောက  ပစ်ခတ်လိုက်တေ လက်နက်ကြီးကျည်စွာ ပေါက်တောမြို့၊ ဘဝမ်း အကွက် (၄) ဟိ ဒေါ်ဦးညွန့်စိန်၏ နီအိမ်သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခပါရေ။

ဒေါ်ဦးညွန့်စိန်စွာ လင်ဖြစ်သူနန့်တတူ နိုဗမ်ဘာ ၁၆ ရက်နိကပင် ပေါက်တောမြို့ နီအိမ်အတွင်း ပိတ်မိနီခရပြီးကေ မြို့ပြင်သို့ ထွက်မရောက်ဘဲ ဖြစ်နီချိန်မာ စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးကြောင့် အသက်ဆုံးပါးခရပြီး လင်ဖြစ်သူကတော့ လွတ်မြောက်လားခရေလို့ သိဟိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/370149218743372

Leave a Reply

Your email address will not be published.