မြောက်ဦး၊ ခြီကြောသယ်မချောင်းမာ ဟွန်ဒါမှောက်လို့ ပျောက်ဆုံးနီလူတယောက် ရုပ်အလောင်းပြန်တွိ

By Arakan Princess Media / 2023 October    24

မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ခြီကြောသယ်မချောင်းမာ အောင်တိုဘာ ၂၃ ရက်နိက ဟွန်ဒါမှောက်လို့ ပျောက်ဆုံးနီလူ တယောက်၏ ရုပ်အလောင်းကို ဒေနိ(အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နိ) ညဇာ ၄ နာရီခွဲမာ ပြန်တွိခရကြောင်း သိရပါရေ။

အလောင်းပြန်တွိရလူမာ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကေရွာက ဦးထွန်းမောင် (၅၇နှစ်) ဖြစ်ပါရေ။

ဦးထွန်းမောင်စွာ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နိမိုးထက တရွာတည်းနီ ဦးမောင်စံဝင်းနန့်တတူ ဟွန်ဒါတစီးနန့် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ပြိုင်းချရွာဟိ ကိုယ့်လယ်ကွင်းကိုအလား ခြီကြောသယ်မချောင်းဂေါက်ကွေ့မာ ဟွန်ဒါမှောက်လားခပြီးကေ ပျောက်ဆုံးလားခပါရေ။

ယင်းနောက် ရွာသားတိက ဝိုင်ဝန်းရှာဖွီကတ်လို့ ၁ ရက်ကြာ ဒေနိညဇာ  ၄ နာရီခွဲလောက်က ယင်းဟွန်ဒါမှောက်လားရေ ခြီကြောသယ်မချောင်းဂေါက်ကွေ့နားမာပင် သီဆုံးနီရေ ဦးထွန်းမောင်၏ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်တွိခပါရေ။

ဦးထွန်းမောင်၏ ရုပ်အလောင်းကို ညည့် ၁၀ နာရီအချိန် ပြိုင်းချရွာသင်္ချိုင်းမာ မြီမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်လားဖို့ သိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/353853613706266

Leave a Reply

Your email address will not be published.