မြောက်ဦးက ကိုရင်ဆို့အမှုကို အယင်ဆုံး အပြီးသတ်အမိန့်ချဖို့ မိသားစုဝင်တိလိုလားနီ

By Arakan Princess Media / 2023 October    20

မြန်မာပြည်ဆူပူအောင်လှုံံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅(က)နန့် တရားစွဲခံထားရရေ မြောက်ဦးက ကိုရင်ဆို့(ခေါ်) ကျော်စံဝေအမှုကို အယင်ဆုံးအပြီးသတ်အမိန့်ချဖို့ မိသားစုဝင်တိလိုလားနီကတ်ပါရေ။

အမှုကို အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နိနိခင်း ၁ နာရီလောက်က စစ်ကောင်စီ၏ မြောက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးမာ  ရုံးထုတ်ခကေလေ့ မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်လှဝင်းအိမ်စွာ အကြောင်းပြချက်မည်မည်ရရမဟိပဲ လာဖို့ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နိသို့ရုံးချိန်းထပ်ရွှိလိုက်ပါရေ။

လက်ဟိ အမှုမာ လိုပြသက်သီတိ အားလုံးစစ်ပြီးလို့ အပြီးသတ်အမိန့်ချဖို့ရာကျန်ဟိနီကေလေ့ရုံးချိန်းအကြိမ်ကြိမ် အရွှိခံနီရပနာ စီရင်ချက်ချဖို့ ကြန့်ကြာနီရပါရေ။

ယင်းကြောင့်  မိသားစုဝင်တိနန့် စွပ်စွဲခံရလူမာ ရုံးချိန်းလားလာရရေ စရစ်စခ အပါအဝင် အဖက်ဖက်က နစ်နာနီကတ်ရလို့ အမှုကို အယင်ဆုံး စီရင်ချက်ချပီးဖို့ လိုလားနီကတ်ပါရေ။

ကိုရင်ဆို့စွာ မြောက်ဦးမြို့၊ တောင်ရပ်ရပ်ကွက်အတွင်း နီထိုင်လူဖြစ်ပြီးကေ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမာ ဟာသဗီဒီယိုတိနန့် စစ်ရီး၊ နိုင်ငံရီး အခြေအနီတိကိုမျှဝီယင်း လူသိများလူပါ။

သူ့ကို ကုန်ခရေ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စပ်တမ်ဘာ ၄ ရက်နိ မြန်မာစစ်တပ်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ဖမ်းဆီးခပြီး မြောက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးမာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နန့် တရားစွဲဆိုထားစွာဖြစ်ပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/351594273932200

Leave a Reply

Your email address will not be published.