မင်းပြားမာ မီးလောင်လို့ အိမ်တဆောင်ပြာကျလား

By Arakan Princess Media / 2023 October    18

မင်းပြားမြို့နယ်မာ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နိ ညည့်က မီးလောင်လို့အိမ်တဆောင်ပြာကျလားကြောင်းသိရပါရေ။

မီးလောင်လားရေအိမ်မာ မင်းပြားမြို့နယ်၊ လက်သန်းချီရွာက ဦးကျော်ထွန်း နီအိမ်ဖြစ်ပါရေ။

ယင်းအိမ်စွာ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နိ ညည့် ၈ နာရီကျော်လောက်မာ အိမ်အတွင်း မီးဖိုမီးကြွင်းမီးကျန်တိကတဆင့် မီးစလောင်ခကြောင်း လက်သန်းချီရွာက ရွာသားတယောက်ကပြောပါရေ။

ယင်းမီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်တဆောင်လုံး မီးလောင်ပြာကျလားခပနာ အိမ်အတွင်းဟိ ပစ္စည်းတိအားလုံးမာလည်း မီးထဲပါလားရေလို့ ဆိုပါရေ။

မီးလောင်မှုကိုတော့ ရွားသားတိဝိုင်းဝန်းကူညီငြိမ်းသတ်လို့ ယင်းနိညည့် ၉ နာရီခွဲလောက်မာ မီးငြိမ်းလားပါရေ။

ကုန်ခရေ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နိကလည်း မင်းပြားမြို့နယ်၊ လက်တော်ရီ (မူဆလင်)ရွာမာ မီးလောင်လို့ အိမ်တဆောင်မီးလောင်ပြာကျခသိမ့်ပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/350437784047849

Leave a Reply

Your email address will not be published.