အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် ကမန်တိုင်းရင်းသားများမှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ခွင့် မရဖြစ်နေ

By DMG / 2023 September        16

https://www.facebook.com/watch/?v=1473760393447968

Leave a Reply

Your email address will not be published.