ရက္ခိုင်ပြည်သို့  ဆီးဝါးတင်သွင်းခွင့်ကို စစ်ကောင်စီ ကန့်သတ်ထားတုန်း

By Arakan Princess Media / 2023 September    25

ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA နန့် မြန်မာစစ်တပ်ရို့အကြား နှစ်ဖက်သဘောတူ အပစ် အခတ်ရပ်တန့်ထားကေလေ့  လက်ဟိ အချိန်အထိ ရက္ခိုင်ပြည်တွင်းသို့ ဆီးဝါးတိတင်သွင်းခွင့်ကို  စစ်ကောင်စီက ဆက်လက်ကန့်သတ်ထားတုန်းလို့ သိရပါရေ။

စစ်ကောင်စီစွာ ရက္ခိုင်ပြည်သို့ ဆီးဝါးပစ္စည်းတိတင်သွင်းခွင့်ကို ကုန်ခရေ ၂၀၂၂ ခုနစ် စပ်တမ်ဘာ တတိယ အပတ်ကစပနာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်ထားခစွာဖြစ်ပြီးကေ ဒေသတည်ငြိမ်အီးချမ်းနီစွာ တနှစ်နီးပါးကြာလာကေလေ့ လက်ဟိအချိန်အထိ ပြန်လည်ဖွင့်ပီးခြင်းမဟိသိမ့်ဟု ဒေသခံများ က ပြောသည်။

ယင်းသို့ ဆီးဝါးတင်သွင်းခွင့် ကန့်သတ်ခံထားရလို့ မြို့နယ်အသီးသီးဟိ ဆီးရုံး၊ ဆီးခန်းတိမာ ဆီးဝါး ပြတ်လပ်မှုနန့် ကြုံတွိနီရပြီးကေ

လူနာတိကို ကုသဖို့လည်း ဆီးလုံလုံလောက်လောက်မဟိ ဆိုကတ်ပါရေ။

ယင်းအပြင် လက်လီလက်ကားရောင်းချနီကတ်တေ ဆီးဆိုင်တိမာလည်း ဆီးဝါးဈီးနှုန်းတိအဆမတန် ထိုးတက်နီပနာ အခြီခံလူတန်းစားတိအတွက် အခြီခံဆီးဝါးတိ ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ပင် အခက်အခဲဖြစ်နီကတ်ရပါရေ။

စစ်ကောင်စီစွာ ရက္ခိုင်ပြည်သို့ ဆီးဝါးပစ္စည်းတိတင်သွင်းခွင့်အပြင် စားနပ်ရိက္ခာ၊ လူသုံးကုန်နန့် ဆောက်လုပ်ရီးလုပ်ငန်းပစ္စည်းတချို့ကိုလည်း တင်သွင်းခွင့် ကန့်သတ်ထားကြောင်း သိဟိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/338096681948626

Leave a Reply

Your email address will not be published.