မြောက်ဦးမြို့နယ်က ရွာချင်းဆက်လမ်းမကြီးတချို့ပျက်စီးနီလို့ ဒေသခံတိ လားလာရီး အခက်ကြုံ

By Arakan Princess Media / 2023 September    14

မြောက်ဦးမြို့နယ်က ရွာချင်းဆက်လမ်းမကြီးတချို့ပျက်စီးနီလို့ လက်ဟိမာ ဒေသခံတိ ခရီးလားလာရီး အခက်ကြုံနီကတ်တေလို့ သိရပါရေ။

ပျက်စီးနီရေ လမ်းတိမာ ကင်းဆိပ်-ကလကလမ်း၊ တောင်ဦး-ကျောက်ဆည်ပြင်လမ်း၊ သျှင်ကျော်- ဝက်လှလမ်း၊ ထမ္မရာဇ် -ပုဇွန်ဖေလမ်း၊ တင်းထိမ်ကန်-သပြီကန်လမ်း၊အုတ်ဖိုကန်- ကင်းချောင်းလမ်းရို့ဖြစ်ပါရေ။

အဆိုပါလမ်းတိမှာ ကျောက်ကြမ်းနန့်ပြုလုပ်ထားစွာဖြစ်လို့ မိုးရီတိတင်ပနာ လမ်းစွာ တစတစ ပျက်စီးလာရာ လက်ဟိမာ လားလာလို့ လုံဝ အဆင်မပြေဖြစ်လာကြောင်း ဒေသခံတိက ပြောပါရေ။

ယင်းလမ်းတိစွာ ဒေသခံတိ အဓိက အသုံးပြုရာ လမ်းတိဖြစ်ပြီးကေ အဂုပိုင်ပျက်စီးနီခြင်းကြောင့် လူမှုစီးပွား များစွာ ထိခိုက်နီကတ်ရရေလို့ဆိုပါရေ။

ယင်းအပြင် ယင်လမ်းများတလျှောက် ​ဗြီးဆွဲနီကတ်တေ ကားသမားတိနန့် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲလူတိလည်း လမ်းပျက်စီးနီလို့ ရပ်နားထားရပနာ အလုပ်အကိုင်မဟိဘဲ စားဝတ်နီရီးအခက်ကြုံနီကတ်ရရေလို့သိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/332173375874290

Leave a Reply

Your email address will not be published.