ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်က ပဒေသာ-ကျွဲထိုး ရွာချင်းဆက်လမ်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပျက်စီးနီ

By Arakan Princess Media / 2023 September    18

ပုဏ္ဏားကျွန်းနယ်က ပဒေသာ-ကျွဲထိုး ရွာချင်းဆက်လမ်းစွာ လက်ဟိမာ လားလို့မရအောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပျက်စီးနီရေလို့သိရပါရေ။

ယင်းလမ်းမှာ ပဒေသာကနီ ကျွဲထိုးရွာသို့ ဖောက်လုပ်ထားစွာဖြစ်ပြီးကေ လမ်းတလျှောက် ငှက်ကြီးကျွန်း၊ အိုင်ဒင်၊ တန်းခိုး စရေ ရွာပေါင်း ၅ ရွာကို ဆက်သွယ်ထားရေလမ်းဖြစ်ပါရေ။

ယင်းလမ်းမှာ ကျောက်ခင်းလမ်းကေလေ့ မိုးရွာကေ ရီတင်ပနာ မြီသားအတိုင်ရာ ကျန်နီလို့ ခရီးလားကား၊ဆိုင်ကယ်တိ လုံးဝလားမရလောက်အောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပျက်စီးနီစွာလို့ ​သေခံတိက ပြောပါ​ရေ။

ဒေသခံရွာသားတိ စုပေါင်းလို့ လမ်းတလျှောက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောက်တိခင်းကေလေ့ မိုးများနီလို့ ပိုဆိုးလာနီရေလို့ ဆိုပါရေ။

လက်ဟိ လမ်းပျက်နီလို့ ဒေသခံတိလားလာရီး အခက်အခဲဖြစ်နီကတ်တေပိုင် လမ်းတလျှောက် ဗြီးဆွဲနီရေ ကားသမားတိနန့်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတိမာလည်း ရပ်နားထားရရေလို့သိရပါရေ။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/334364095655218

Leave a Reply

Your email address will not be published.