ရခိုင်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့များက အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ငွေညစ်မှုများ များပြားလာ (ရုပ်သံ)

By Western News / 2023 August     24

https://www.facebook.com/watch/?v=689447363050061

Leave a Reply

Your email address will not be published.