မြောက်ဦး လက်ကောက်စျီးစစ်ဖီးယှောင်စခန်းတွင် အကူညီများလိုအပ်လျက်ဟိ

By Arakan Princess Media / 2023 August    17

မြောက်ဦးမြို့၊ လက်ကောက်စျီး စစ်ဖီးယှောင်စခန်းတွင် လက်ဟိ ခြင်ထောင်များအပါအဝင် ချီးဖောင်သာ များဆောက်လုန်ရန် အကူညီများလိုအပ်လျက်ဟိကြောင်း သိရသည်။

လက်ဟိ အဆိုပါ စစ်ဖီးယှောင်စခန်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်မသန့်ယှင်းခြင်းကြောင့် ခြင်ပေါက်ဖွားမှုများပြားခြင်း၊ ဟိနီသည့်ခြင်ထောင်များဟောင်းနွမ်းပျက်စီးခြင်းများကြောင့် ခြင်ထောင်များအရေးတကြီးလိုအပ်နီကြောင်း စစ်ဖီးယှောင်များ ပြောသည်။

ယင်းအပြင် စခန်းအတွင်းအများသုံး အိမ်သာ ၄ လုံးမှာလေ့ လက်ဟိအသုံးပြု၍မရသည့်အတွက် ချီးဖောင်သာ ဆောက်လုပ်ရန်အကူညီများလိုအပ်လျက်ဟိနီသည်ဟု ဆိုသည်။

မြောက်ဦးလက်ကောက်ဈီး စစ်ဖီးယှောင်စခန်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၅၉ စုနန့်  လူဦးရေ ၆၃၀ ခိုလှုံနီထိုင်လျက်ဟိပြီး ယင်းအထဲတွင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းနီလူများလေ့ပါဝင်ကြောင်း သိဟိရသည်။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/318044947287133

Leave a Reply

Your email address will not be published.