ရခိုင်ပြည်အတွင်းက မုန်တိုင်းဘေးဒဏ်သင့် ကလေးငယ်အချို့မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေကြရပါတယ်။

https://www.facebook.com/watch/?v=255806550569734

Leave a Reply

Your email address will not be published.