မြောက်ဦးလူငယ်များအစည်းအရုံး (MUYA)  ဦးဆောင်၍ စစ်ဖီးယှောင်စခန်းများ၊ မြောက်ဦးမြို့ထက်အပါအဝင် ကျေးရွာတချို့တွင် ခြင်ဆီးဖြန်းပီးနီ

By Arakan Princess Media / 2023 July    30

ဒေရက်ပိုင်းအတွင်း မြောက်ဦးလူငယ်များအစည်းအရုံး(Mrauk-U Youths Association – MUYA) က ဦးဆောင်၍ စစ်ဖီးယှောင်စခန်းများ၊ မြောက်ဦးမြို့ထက်အပါအဝင် ကျေးရွာတချို့တွင် ခြင်ဆီးဖြန်းပီးနီကြောင်း သိရသည်။ 

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ် ပြီးနောက်ပိုင်း ရက္ခိုင်ပြည်တွင် ခြင်ပေါက်ဖွားမှုများပြားလာပြီး ခြင်မှတဆင့်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတတ်သည့် သွီးလွန်တုပ်ကွေးအပါအဝင် တခြားရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာနီသဖြင့် MUYA က ဒေသခံပြည်သူများနန့်ပူးပေါင်းလျက် ခြင်အန္တရာယ် ကာကွယ်နှိမ်နင်းရီးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပီးနီခြင်းဖြစ်သည်။

ဒေနိ(ဂျူလိုင် ၃၀ ရက်နိ)တွင် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ဘုရားပေါ်စစ်ဖီးယှောင်စခန်း သို့ MUYA ဦးဆောင်လျက် ဒေသခံလူငယ်များစုပေါင်းကာ ခြင်ဆီးဖြန်းခကတ်ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းအပြင် ဂျူလိုင် ၂၈ ရက်နိကလေ့ မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ မြောက်ဦးကားဂိတ် နန့် မြောက်ဦးမြို့နယ် လေးမြို့စား ကျေးရွာရို့တွင် ခြင်ဆီးဖြန်းခကတ်​သည်။ 

အလားတူ ဂျူလိုင် ၂၅ ရက်နိမှာ ရှောက်ပုံကျွန်းရွာ၊ ဂျူလိုင် ၂၂ ရက်နိမှာ ကြက်ဈီးရပ်ကွက်၊ ဂျူလိုင် ၂၁ ရက်နိမှာ လက်ကောက်ဈီးရပ်ကွက်၊ ဂျူလိုင် ၂၀ ရက်နိမှာ ဘားဘူတောင်ရပ်ကွက်နန့် ဂျူလိုင် ၁၉ ရက်နိတွင် ဘုရားပေါ်၊ မြင်းကုန်တန်းစသည်ရို့၌ ခြင်ဆီးဖြန်းခကတ်သည်။

နောက်ထပ် ခြင်ဆီးဖြန်းလိုသည့် ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာများအနီနန့်လေ့ ဆက်သွယ်နိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ် ပြီးနောက်ပိုင်း သွီးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု သိသိသာသာများပြားလာနီသည့် ရက္ခိုင်တွင် ခြင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရီးလုပ်ဆောင်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်ပီးရန် လိုအပ်လျက်ဟိသည်။

ကုန်ခသည့် ဂျန်နဝါရီလမှ ဂျုန် လအထိ ရက္ခိုင်တွင် သွီးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားလူ ၄၀၀ ကျော်ရာဟိခရာမှ ဒေဂုဂျူလိုင်လတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားလူ ၉၀၀ ကျော်အထိဟိလာပြီး ၆ ယောက်သီဆုံးခရသည်။

ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရီးမှူးရုံးUNOCHAကလေ့ ရက္ခိုင်တွင် ရီနန့် ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများသည် ဖီးအန္တရာယ်တခုပိုင်ခြိမ်းခြောက်နီကြောင်း သတိပီးထုတ်ပြန်ထားသည်။

https://www.facebook.com/arakanprincessmedia1/posts/308819758209652

Leave a Reply

Your email address will not be published.