မြောက်ဦးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ULA/AA က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်DMG ၊ စက်တင်ဘာ ၅

By DMG /2022 September 5

https://www.facebook.com/dmgnewsagency/posts/2382092051943192

Leave a Reply

Your email address will not be published.