ရက္ခိုင်ပြည် မိုင်းအန္တရာယ်နန့်ပတ်သက်၍ ULA/AA ပြန်ကြားရီးတာဝန်ခံ ဦးခိုင်သုခ၏ ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)

By Arakan Princess Media /2022 July 04

https://www.facebook.com/watch/?v=431698982197297

Leave a Reply

Your email address will not be published.