မေးမြန်းချက်ရခိုင်တွင် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းအိုမီခရွန် ကိုဗစ်ပိုး ၉ ဦးစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၉ ဦးလုံးကူးစက်ခံထားရမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ မေးမြန်းချက်

By Western News/ 2022 February 18

https://www.facebook.com/watch/?v=470990438005023

Leave a Reply

Your email address will not be published.