အသက် (၇၈) နှစ်အရွယ် ရခိုင်ချိတ်‌ ပန်းကောက်သူ (သို့မဟုတ်) ဝါဘိုရွာက အသက်အကြီးဆုံး ဒီဇိုင်နာ အဘွားဒေါ်နုလှဖြူ

By Western News/ 2022 January 16

https://www.facebook.com/watch/?v=442151580895087

Leave a Reply

Your email address will not be published.