COVID-19 ကိုရိုနာကူးစက်မြန်ရောဂါအား ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် လူတိုင်းသိရှိနားလည်ထားပြီး မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအား ULA ထုတ်ပြန်

By Western News/ 2021 July 20

https://www.facebook.com/westernnewsagency/posts/333630508443460

Leave a Reply

Your email address will not be published.