ရခိုင်ဒေသတွင် ပထမဦးဆုံး မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ် ဂွမြို့နယ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်း

By Western News/ 2021 March4

ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အရပ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ် တတ်သိနားလည်ပညာရှင်များစုစုပေါင်း ၁၈ ဦးပါဝင်သည် ဂွမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အား မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့​၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရသည်။

https://www.facebook.com/102405104899336/posts/242098580929987/

Leave a Reply

Your email address will not be published.