ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအား ကောင်စီဝင်အဖြစ်မပါဝင်ဖို့ ရခိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်း ၄၇ ဖွဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်

By Western News/ 2021 February 8

ရခိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်း ၄၇ ဖွဲ့က ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအား ကောင်စီဝင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လက်ခံခြင်းမပြုဖို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းကြေညာချက်တွင် ရခိုင်ပြည်သူလူထုအား နိုင်ငံရေးအရ တရားဝင်မှုမရှိသည့် မည့်သည့်အဖွဲ့စည်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင်မဆိုပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်တိုက်တွန်းကြောင်း ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။

https://www.facebook.com/102405104899336/posts/226596622480183/

Leave a Reply

Your email address will not be published.