ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်

By BBC/ 2021 February 2

ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်

https://www.facebook.com/watch/?v=1127893301003379

Leave a Reply

Your email address will not be published.