စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကန့်ကွက်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်း​ကောင်စီနှင့်မပူး​ပေါင်းရန်၊ မပတ်သက်ရန် ရခိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ထုတ်ပြန်

By Khit Thit/ 2021 February 4

https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1120673395036672/

Leave a Reply

Your email address will not be published.