ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် တတိယအသုတ် Bhasan Char ကျွန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းတချို့။

By VOA/ January 29 / 2021

ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် တတိယအသုတ် Bhasan Char ကျွန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းတချို့။

https://burmese.voanews.com/a/rohingya-bhasanchar/5756553.html?nocache=1&fbclid=IwAR3LAINPkbwsJO4hwllWF65zO0wTp2aR9qG4p-OyKWCsgFbzpugldtCgJQ0

Leave a Reply

Your email address will not be published.